Acest site foloseste cookies pentru a vă oferi un confort sporit al navigării. Navigând în continuare vă exprimaţi acordul asupra folosirii cookie-urilor.    Detalii   
Skip Navigation Links
Skip Navigation Links > Noutăţi
DataNoutăţi
01.04.2020În secțiunea Legislaţia semintelor > Legislatie > Extras RO semințe din Eur-Lex, a fost publicat: REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2020/466 AL COMISIEI din 30 martie 2020 privind măsurile temporare de limitare a riscurilor pentru sănătatea umană, a animalelor și a plantelor și pentru bunăstarea animalelor în timpul anumitor perturbări grave ale sistemelor de control ale statelor membre determinate de boala cauzată de noul coronavirus (COVID-19).
27.03.2020În secțiunea Legislaţia semintelor > Legislatie > Legislaţia RO fitosanitar a fost publicat: ORDIN nr. 443 din august 2019 pentru modificarea și completarea Regulamentului privind organizarea controlului de calitate și fitosanitar la importul și exportul semințelor și materialului săditor, aprobat prin Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 34/2011.
17.03.2020În secțiunea Uniunea Europeană, a fost inclusă legătura către Portalul de date al UE (EU Open Data Portal).
17.03.2020În secțiunea Legislaţia semintelor > Cataloage soiuri > Cataloage comune comunitare a fost publicat: Supliment 2- Catalog comun al soiurilor de plante vegetale 2020/2.
17.03.2020În secțiunea Legislaţia semintelor > Cataloage soiuri > Cataloage comune comunitare a fost publicat: Supliment 2- Catalog comun al soiurilor de plante agricole 2020/2.
16.03.2020În secțiunea Legislaţia semintelor > Cataloage soiuri > Cataloage comune comunitare a fost publicat: Supliment 1- Catalog comun al soiurilor de plante agricole 2020/1.
16.03.2020În secțiunea Legislaţia semintelor > Cataloage soiuri > Cataloage comune comunitare a fost publicat: Supliment 1- Catalog comun al soiurilor de plante vegetale 2020/1.
03.03.2020În secțiunea Legislaţia semintelor > Legislatie > Legislaţia RO semințe afost publicat: ORDIN nr. 7 din 13 ianuarie 2020 pentru modificarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 772/2016 privind cerinţele referitoare la etichetarea, sigilarea şi ambalarea materialului de înmulţire şi plantare fructifer destinat producţiei de fructe, care intră în domeniul de aplicare al Directivei 2008/90/CE a Consiliului din 29 septembrie 2008 privind comercializarea materialului de înmulţire şi plantare fructifer destinat producţiei de fructe. În vigoare de la 01 aprilie 2020.
03.03.2020În secțiunea Legislaţia semintelor > Legislatie > Legislaţia RO semințe afost publicat: ORDIN nr. 8 din 13 ianuarie 2020 privind modificarea Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 1.366/2005 pentru aprobarea Regulilor şi normelor tehnice privind producerea în vederea comercializării, controlul şi certificarea calităţii şi/sau comercializarea seminţelor de legume, precum şi a anexelor nr. 2 şi 3 la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 1.269/2005 pentru aprobarea Regulilor şi normelor tehnice privind producerea, controlul calităţii şi/sau comercializarea materialului de înmulţire şi plantare legumicol, altul decât seminţele. În vigoare de la 01 iulie 2020.
03.03.2020În secțiunea Legislaţia semintelor > Legislatie > Extras RO semințe din Eur-Lex afost publicat: DIRECTIVA DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2019/1813 A COMISIEI din 29 octombrie 2019 de modificare a Directivei de punere în aplicare 2014/96/UE privind cerințele referitoare la etichetarea, sigilarea și ambalarea materialului de înmulțire și plantare fructifer destinat producției de fructe, care intră în domeniul de aplicare al Directivei 2008/90/CE a Consiliului în ceea ce privește culoarea etichetei pentru categoriile certificate de material de înmulțire și plantare fructifer și conținutul documentului furnizorului.
03.03.2020În secțiunea Legislaţia semintelor > Legislatie > Extras RO semințe din Eur-Lex afost publicat: DIRECTIVA DE PUNERE ÎN APLICARE nr. 2019/990 (UE) A COMISIEI din 17 iunie 2019 de modificare a listei de genuri și specii de la articolul 2 alineatul (1) litera (b) din Directiva 2002/55/CE a Consiliului, din anexa II la Directiva 2008/72/CE a Consiliului și din anexa la Directiva 93/61/CEE a Comisiei.
22.02.2020În secțiunea Asociaţii partenere din alte ţări > ESA devine Euroseeds, a fost publicat un material referitor la fosta asociație ESA, care a devenit Euroseeds din 2019.
21.02.2020În secțiunea WTO > Acordul SPS (Sanitary and Phytosanitary notifications) afost publicat: Notificarea SPS a statului Costa Rica, referitoare la virusul ToBRFV și Notificarea SPS a statului Argentina, referitoare la semințele de tomate și ardei și Notificarea SPS a statului Taiwan referitoare la importul de semințe de tomate și ardei și la actualizarea listei dăunătorilor de carantină.
21.02.2020În secțiunea Comisia Europeană > Health and Food Safety (DG SANTE) > Noutați a fost publicat: Document DG SANTE privind simplificarea procedurilor de aprobare a importurilor de semințe și material de plantare efectuate de Rusia, din statele membre UE. Propunere de aprobare a importurilor de plante pentru plantare din statele membre ale UE în Rusia.
14.02.2020În secțiunea Revista INFO-AMSEM a fost publicat: Cuprins revista INFO-AMSEM nr. 1-2 / 2020.
22.01.2020În secțiunea Legislație RO fitosanitar a fost publicat: REGULAMENTUL (UE) 2016/2031 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 26 octombrie 2016 privind măsurile de protecție împotriva organismelor dăunătoare plantelor, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 228/2013, (UE) nr. 652/2014 și (UE) nr. 1143/2014 ale Parlamentului European și ale Consiliului și de abrogare a Directivelor 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE și 2007/33/CE ale Consiliului. Se aplică de la 14 decembrie 2019.
24.12.2019În secțiunea Revista INFO-AMSEM a fost publicat: Cuprins revista INFO-AMSEM nr. 12 / 2019.
14.11.2019În secțiunea Revista INFO-AMSEM a fost publicat: Cuprins revista INFO-AMSEM nr. 11 / 2019.
05.11.2019În secțiunea Cataloage RO a fost publicat: Supliment 8- Catalog comun al soiurilor de plante agricole, a 37-a ediție completă în limba română.
05.11.2019În secțiunea Cataloage RO a fost publicat: Supliment 7- Catalog comun al soiurilor de legume, a 37-a ediție completă în limba română.

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ...  
Rss

================
Contact administrator site  2009-2020 Copyright AMSEM România, Ultima actualizare: 01.04.2020
Skip Navigation Links

Display language:

  Login    Search for  

  • Vă puteţi abona la conţinutul acestei pagini în felul următor:
  • Faceţi click pe simbolul din partea de jos a paginii sau direct pe acest simbol:
  • Apoi faceţi click pe Abonare la acest flux sau Subscribe to this feed .
  • Fluxul de date va putea fi consultat în secţiunea din browser: Favorites sau Preferinţe.