Acest site foloseste cookies pentru a vă oferi un confort sporit al navigării. Navigând în continuare vă exprimaţi acordul asupra folosirii cookie-urilor.    Detalii   
Skip Navigation Links
Skip Navigation Links > Home
Skip Navigation Links

Ultimele ştiri   (mai multe noutăţi....)

   01.04.2020
   În secțiunea Legislaţia semintelor > Legislatie > Extras RO semințe din Eur-Lex, a fost publicat: REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2020/466 AL COMISIEI din 30 martie 2020 privind măsurile temporare de limitare a riscurilor pentru sănătatea umană, a animalelor și a plantelor și pentru bunăstarea animalelor în timpul anumitor perturbări grave ale sistemelor de control ale statelor membre determinate de boala cauzată de noul coronavirus (COVID-19).
   27.03.2020
   În secțiunea Legislaţia semintelor > Legislatie > Legislaţia RO fitosanitar a fost publicat: ORDIN nr. 443 din august 2019 pentru modificarea și completarea Regulamentului privind organizarea controlului de calitate și fitosanitar la importul și exportul semințelor și materialului săditor, aprobat prin Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 34/2011.
   17.03.2020
   În secțiunea Uniunea Europeană, a fost inclusă legătura către Portalul de date al UE (EU Open Data Portal).
   17.03.2020
   În secțiunea Legislaţia semintelor > Cataloage soiuri > Cataloage comune comunitare a fost publicat: Supliment 2- Catalog comun al soiurilor de plante vegetale 2020/2.
   17.03.2020
   În secțiunea Legislaţia semintelor > Cataloage soiuri > Cataloage comune comunitare a fost publicat: Supliment 2- Catalog comun al soiurilor de plante agricole 2020/2.
   16.03.2020
   În secțiunea Legislaţia semintelor > Cataloage soiuri > Cataloage comune comunitare a fost publicat: Supliment 1- Catalog comun al soiurilor de plante agricole 2020/1.
   16.03.2020
   În secțiunea Legislaţia semintelor > Cataloage soiuri > Cataloage comune comunitare a fost publicat: Supliment 1- Catalog comun al soiurilor de plante vegetale 2020/1.
   03.03.2020
   În secțiunea Legislaţia semintelor > Legislatie > Legislaţia RO semințe afost publicat: ORDIN nr. 7 din 13 ianuarie 2020 pentru modificarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 772/2016 privind cerinţele referitoare la etichetarea, sigilarea şi ambalarea materialului de înmulţire şi plantare fructifer destinat producţiei de fructe, care intră în domeniul de aplicare al Directivei 2008/90/CE a Consiliului din 29 septembrie 2008 privind comercializarea materialului de înmulţire şi plantare fructifer destinat producţiei de fructe. În vigoare de la 01 aprilie 2020.
   03.03.2020
   În secțiunea Legislaţia semintelor > Legislatie > Legislaţia RO semințe afost publicat: ORDIN nr. 8 din 13 ianuarie 2020 privind modificarea Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 1.366/2005 pentru aprobarea Regulilor şi normelor tehnice privind producerea în vederea comercializării, controlul şi certificarea calităţii şi/sau comercializarea seminţelor de legume, precum şi a anexelor nr. 2 şi 3 la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 1.269/2005 pentru aprobarea Regulilor şi normelor tehnice privind producerea, controlul calităţii şi/sau comercializarea materialului de înmulţire şi plantare legumicol, altul decât seminţele. În vigoare de la 01 iulie 2020.
   03.03.2020
   În secțiunea Legislaţia semintelor > Legislatie > Extras RO semințe din Eur-Lex afost publicat: DIRECTIVA DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2019/1813 A COMISIEI din 29 octombrie 2019 de modificare a Directivei de punere în aplicare 2014/96/UE privind cerințele referitoare la etichetarea, sigilarea și ambalarea materialului de înmulțire și plantare fructifer destinat producției de fructe, care intră în domeniul de aplicare al Directivei 2008/90/CE a Consiliului în ceea ce privește culoarea etichetei pentru categoriile certificate de material de înmulțire și plantare fructifer și conținutul documentului furnizorului.
   03.03.2020
   În secțiunea Legislaţia semintelor > Legislatie > Extras RO semințe din Eur-Lex afost publicat: DIRECTIVA DE PUNERE ÎN APLICARE nr. 2019/990 (UE) A COMISIEI din 17 iunie 2019 de modificare a listei de genuri și specii de la articolul 2 alineatul (1) litera (b) din Directiva 2002/55/CE a Consiliului, din anexa II la Directiva 2008/72/CE a Consiliului și din anexa la Directiva 93/61/CEE a Comisiei.
Rss

  • Piaţa semințelor AMSEM, Oferte, Cereri pentru campania 2019 
Oferte pe piaţă 2019
Cereri pe piaţă 2019
 

Vrei sa știi mai multe despre industria semințelor ? - citește fișele de prezentare ESA !

 

 


================
Contact administrator site  2009-2020 Copyright AMSEM România, Ultima actualizare: 01.04.2020
Skip Navigation Links

Display language:

  Login    Search for  

E-mail

  • Studiul comparativ AMSEM între legislația CE și legislația RO, privind implementarea cerințelor specifice pentru Materialul de inmultire al plantelor fructifere. 
  • Documentul se afla aici
  • Studiul AMSEM privind exercitarea drepturilor amelioratorilor  
  • Consulta
  • Standing Committee on Seeds and Propagating Material for Agriculture Horticulture, Forestry and Vine and Community Plant Variety Rights
  • Informații  zona